Gebiedsontwikkeling vindt plaats in een netwerk van overheden, organisaties, ontwikkelaars, beleggers en bedrijven, belangen en posities, dat gekenmerkt wordt door vele uitdagingen, problemen en opgaves. Voor de partijen in gebiedsontwikkeling zijn deze in de afgelopen jaren alleen maar complexer geworden. Om dit te tackelen is een aanpak in de vorm van programma- en projectmanagement vereist om gewenste doelstellingen en resultaten te behalen.

 

Alterart Advies & Management heeft een brede expertise, zowel strategisch als hands-on, van het gehele proces van duurzame gebiedsontwikkeling. Van masterplan ontwikkeling, grondaankoop, business development, GREX, RO-procedures,  duurzaamheid/C2C, omgevingsmanagement, acquisitie, onderhandelen, contracteren, uitgifte en oplevering van bouwrijpe kavels tot parkmanagement en beheer. Daarnaast bedenkt Alterart Advies & Management concepten en oplossingen, om de vraag van een opdrachtgever te veranderen in een renderende businesscase. Doelen en resultaten worden behaald door leiding te geven aan complexe, groot- en kleinschalige multidisciplinaire projecten op basis van programma- en projectmanagement. Daarbij kenmerkt Alterart Advies & Management zich door een managementstijl van dienend en verbindend leiderschap: anderen in hun kracht zetten, om zo samen goed te presteren.